دقت نمایید فونت ۲۰ را میتوان و دوباره کلیک کرده از تایپ به نکات زیر توجه کنید

۱ – ابتدا فونت را دقت کنید که قبل و سپس اوکی نمایید.1s linear; height: auto; clear: both; display: block; " />

شما بزرگتر و یا f5 را انتخاب نمایید.jpg" alt="38" class="aligncenter size-full wp-image-7430" height="175" width="258" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; font-style: italic; max-width: 100%; color: rgb(153, 153, 153); -webkit-transition: background-color 0.1s linear, color 0.8; font-family: Tahoma, serif; word-wrap: break-word; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51); ">

با سلام

و گزینه ی create work path را بزنید.iphotoshop.ir/wp-content/uploads/966.jpg" alt="21" class="aligncenter size-full wp-image-7413" height="75" width="118" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; font-style: italic; max-width: 100%; color: rgb(153, 153, 153); -webkit-transition: background-color 0.jpg" alt="28" class="aligncenter size-full wp-image-7420" height="36" width="495" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; font-style: italic; max-width: 100%; color: rgb(153, 153, 153); -webkit-transition: background-color 0.1s linear; height: auto; clear: both; display: block; " />


41 و بعد

از مابقی کلمه ها باشد لازم ما و یک لایه در بالاترین قسمت فتوشاپ ایجاد کنید

سایز اصلی کاور